TARGIT, şirketlerin karar verme aşaması için gerekli olan analitik araçların geliştiricisidir. TARGIT Analiz 'Suite' içerisindeki ürünler kullanıcıların Enformasyon Teknolojisi yeteneklerine bakılmaksızın faydalanılabilmesi gözetilerek tasarlanmıştır. Veri depolama, veri arama işlerini internet ile kablosuz teknolojiler aracılığıyla tek bir sistem altında toplayıp şirket yöneticilerine anında işleri hakkında bilgi sunmaya yarayan bir analiz aracıdır. İşletme içerisindeki her seviye yönetici ve lider için karar verme aşamasında en önemli etkenlerden olan; müşteri bilgileri, satış istatistikleri, yönetimsel ve tedarikçi bilgileri gibi ulaşılması zaman alacak bilgiler artık kullanımı kolay ve interaktif arayüz ile bir tuş basımı mesafeye indirgenebilmektedir.

 

Bilgiler internet aracılığıyla görülebilir, analiz edilebilir ve herkesin işine yarayacak raporlar anlık olarak elde edilebilir. Bu raporlar web browser'ları aracılığıyla görüntülenebilir. Targit Analiz "Suite" işletmede çok iyi eğitimli analizciler yerine, karar vericilerin ve iş adamlarının Targit felsefesi, değişik seviyelerdeki karar mekanizmaları için bilgilerin kolay ulaşılabilir, hızlı sonuçlandırılabilir ve güvenilir olmasından geçer. kullanımına odaklı bir programdır.

 

Bilgiler internet aracılığıyla görülebilir, analiz edilebilir ve herkesin işine yarayacak raporlar anlık olarak elde edilebilir. Targit işletmede çok iyi eğitimli analizciler yerine, karar vericilerin ve iş adamlarının kullanımına odaklı bir programdır.

 

Targit felsefesi, değişik seviyelerdeki karar mekanizmaları için bilgilerin kolay ulaşılabilir, hızlı sonuçlandırılabilir ve güvenilir olmasından geçer. Targit ile elde edilen bilgiler hızla değişen pazarda diğer ürünler arasında yönetimin daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde reaksiyon göster-mesini sağlar.

 

TARGIT yazılımı CALM Computer Aided Leadership & Management (Bilgisayar Destekli Liderlik ve Yönetim) diye adlandırdığımız bir felsefe üzerine kurulmuştur. Bu felsefe altında şirket içerisindeki kullanıcıların "Gözlem, Tanıma, Karar ve Aksiyon" çemberi içerisinde rol aldığı varsayılır. Bu işlem iş akışı içerinde devamlı tekrarlanır, böylece iş akışı gittikçe rekabete açılır ve olgunlaşır. Eğer bu felsefeyi varolan bir program üzerinde tarif edecek olursak, Gözlem Aşaması-raporlar ve çıktılarla doldurulur, Tanıma Aşaması-analitik uygulamalar, Karar Aşaması-raporlar ve analizlerin özeti ve son olarak Aksiyon Aşaması-ERP ve CRM çözümleri gibi operasyonel uygulamalarla ifade edilebilir.

 

(C) 2014 AXIS Information Technologies