Türkiye'de DynamicsAX lokalizasyonun destekleyeci fonksiyonlar olarak tanımlanabilen, birçok add-on 'dan oluşan mali işler çözümleri suite'idir. Ana bileşenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 

Esnek, Çok Boyutlu Mizan ve Ekstreler

Esnek ve çok boyutlu mizanlar ve ekstreler, farklı muhasebe sistemleri ve farklı şirketler için mizan ve hesap ekstreleri ile çalışmayı sağlayan Add-On çözümüdür. Muhasebesel raporları istenilen dönemde, formatta  ve farklı boyutta alınmasını sağlar.

 

Fiş Geri Alma Çözümü

Fiş geri alma çözümü ile satılan veya alınan mal yada hizmetin iade edilmesi yada iptali için kullanılır. İşlemler en sondan başa doğru iptal edilmek sureti ile stok ve muhasebeye anında yansır.

 

Kredi Yönetimi

Kredi yönetimi, kullanılan veya kullandırılan kredilerin takibi, raporlanması ve denetimi için hazırlanmış olan yönetim çözümüdür. Taksitlendirme, vadelendirme, muhasebeye aktarma gibi operasyonlar sayesinde hızlı raporlama yapılmasına olanak verir.

 

Değerli Evrak Yönetimi

Değerli evrak (teminat vb. yönetimi), karşılıklı olara bir işin yapılmasını güvence altına almak için teminat olarak verilen teminat mektupları, teminat senetleri, ipotekler, çek/senet vb belgeleri sisteme dahil ederek yönetilmesine olanak verir. Alınan veya verilen kıymetli evrakın işlem tamamlanıncaya kadar sisteme dahil edilmesini ve sonrasında muhasebesel hareket olmadan yada olarak sistemden çıkartılmasını sağlar.

 

İthalat Maliyet Yönetimi

İthalat maliyet yönetimi (Costing-Importation), ithalat sürecinin maliyetlendirilmesi için kullanılır.Tüm çekme ve yükleme işlemlerinin maliyet kalemi olarak sisteme işlenmesini ve ülkeye bağlı oranlarla sisteme kaydedilip yönetilmesini sağlar.Mal veya hizmetin gerçek maliyetinin bulunmasını için hazırlanmış esnek bir çözümdür.

(C) 2014 AXIS Information Technologies